W tym roku z  zajęć zaproponowanych w naszej szkole skorzystało 384 uczniów. Zajęcia miały różny charakter i skierowane były do dzieci i młodzieży . Niezmiernie miło było nam gościć  przedszkolaki, dzieci z SP z Głogowa, Nielubi i Jerzmanowej, młodzież z ZSE. Również uczniowie ZSSiB aktywie uczestniczyli w działaniach związanych z DFN. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, by te 2 intensywne dni przekazywania wiedzy w lekkiej, przyjemnej formie były piękne i udane. 

About Author