W  Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych odbyły się w dniach 24-25.04.2018 etapy powiatowe turniejów:  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych oraz Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół  ponadgimnazjalnych..


 CELE TURNIEJÓW to: opularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania  się po drogach , kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,  popularyzowanie  zasad  i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorami turnieju była nasza szkoła  Komenda Powiatowa Policji w Głogowie.

Fundatorami  pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych byli : Starosta   Głogowski, Prezydent Miasta Głogowa, Wójt Gminy Głogów, Wójt  Gminy Kotla, Wójt  Gminy Jerzmanowej, ARRA  GROUP Głogów, INTERTRANS  Głogów, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej, ,,Starcom”  Dawid Jurek & Janusz Korczak, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie .

 

Turnieje zostały  przeprowadzone  zgodnie z Regulaminami  na rok szkolny 2017/2018

przez zespół w składzie:

-mgr inż. Marek Leciej –  ZSSiB w Głogowie,

-mgr inż. Maciej Suski – ZSSiB w Głogowie,

-mgr inż. Zbigniew Just –    ZSSiB w Głogowie,

– mgr inż. Zdzisław Skrzyński –   ZSSiB w Głogowie,

– mgr  inż. Zbigniew Kotwica –  ZSSiB w Głogowie,

– mgr Piotr Wieland – ZSSiB w Głogowie.

W przygotowaniach turnieju i pracach w/w zespołu brali udział przedstawiciele Komendy  Powiatowej Policji w  Głogowie w składzie:

– aspirant Łukasz Szuwikowski – KPP w Głogowie,

– Emilia Molisak – KPP w Głogowie,

– młodszy aspirant Grzegorz Paterek – KPP w Głogowie

Regulaminy Turniejów opublikowane są na stronach internetowych: www.policja.gov.pl; www.pzm.pl

 

Wyniki turniejów:

24.04.2018r.godz.900    Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych

1 miejsce  Gimnazjum w Nielubi,

2 miejsce  Gimnazjum nr 5 w Głogowie

3 miejsce  Gimnazjum nr 4 w Głogowie

 

24.04.2018r.godz.900    Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół  ponadgimnazjalnych

1 miejsce  Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych  (drużyna 1)

2 miejsce  Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych  (drużyna 2)

3 miejsce  Zespół Szkół  Politechnicznych

 

25.04.2018r.godz. 900  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych

1miejsce  Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim

2 miejsce Szkoła Podstawowa w Kotli

3 miejsce Szkoła Podstawowa w Nielubi  

Najlepsze drużyny będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich          i rejonowych. 

Gratulujemy wiedzy i umiejętności oraz życzymy  powodzenia na dalszych etapach turniejów !

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia XXII etapu w/w konkursów.

About Author