15 października 2021 roku w  odbyła się w szkole  uroczystość  upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali pracownikom niepedagogicznym oraz   nauczycielom za trud, jaki wkładają w ich edukację. Rada Rodziców złożyła na ręce Pani Dyrektor podziękowania z najlepszymi życzeniami dla wszystkich pracowników. 

 

About Author