Są wśród nas osoby, które poszukują wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości. To osobowości, dla których taktyka i strategia nie jest tajemnicą.  Z myślą o nich drugi dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości minął nam z grą coachingową – skutecznym narzędziem rozwijającym potencjał osobisty i zawodowy. Grę „Podróż bohatera” przeprowadził psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Legnicy – pan Zbigniew Tracz. Dziękujemy za możliwość skorzystania z nowatorskiego, ciekawego i mocno angażującego narzędzia.

 

 

 

About Author