W ramach Projektu Unii Europejskiej „Zawodowiec – dobry fachowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie ferii zimowych i letnich wakacji  z płatnych staży u pracodawców. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1750 zł netto (na rękę). Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły!

About Author