Już po raz kolejny Nasza Szkoła w rankingu szkół nauki jazdy, zamieszczonym w „Głosie Głogowa” zajęła PIERWSZE MIEJSCE w zdawalności egzaminu praktycznego w Głogowskim Ośrodku Egzaminacyjnym( zdawalność 71,74%-  w oparciu o dane WORD w Jeleniej Górze).  Ogromnie cieszy nas tak wysoka zdawalność, biorąc pod uwagę, że wielu naszych absolwentów  jest obecnie instruktorami nauki jazdy oraz bardzo dobrymi kierowcami zawodowymi, wykonującymi ten zawód w różnych zakątkach świata. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wysokiej zdawalności ! 

About Author