Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Pan Zdzisław Skrzyński wieloletni, wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Pan Zdzisław Skrzyński przekazywał wiedzę naszym uczniom z przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej przez 30 lat. Zawsze  uśmiechnięty, życzliwy, służył radą i pomocą, zaangażowany w życie szkoły i pracę z młodzieżą. Potrafił wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać i pomóc.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci…

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i cała społeczność szkolna wyrażają Rodzinie i Przyjaciołom ś.p. Pana Zdzisława Skrzyńskiego wyrazy współczucia i zapewniają o swojej duchowej bliskości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 02.12.2023 o godzinie 11.00 w Kościele w Jaczowie.

About Author