Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Chętni uczniowie proszeni są o zapisy w sali 307 u szkolnego doradcy zawodowego – pani Joanny Gajdzińskiej. Pierwszy etap ma charakter on-line. Wszyscy wyrażający zainteresowani zostaną przygotowani przez doradcę zawodowego.

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą  zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego  w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Celem długoterminowym jest zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Inicjatywa tego rodzaju olimpiady przyczyni się także do zmobilizowania zainteresowanych uczniów do aktywności intelektualnej i kreatywności w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom podczas olimpiady będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału!

About Author