Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że spośród 3140 uczestników I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową do II etapu przeszło 314 uczniów, a wśród nich troje (!) uczniów z ZSSiB w Głogowie. Są oni jedynymi zakwalifikowanymi do II etapu uczniami z całego powiatu głogowskiego; szczególne gratulacje składamy Alicji Denuszek – kl. 3 technikum budowlanego, Maciejowi Bartusiowi- kl. 3 technikum budowlanego i Dariuszowi Przejczowskiemu – kl. 2 technikum samochodowego. Cieszy nas fakt zaangażowania uczniów z dwóch profili szkoły: budowlanego i motoryzacyjnego; od września 2014 r. będziemy mieli przyjemność mobilizowania do udziału w konkursach uczniów nowo powołanego kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W konkursie wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły- tym bardziej cieszy nas fakt, że aż troje wykazało się najwyższym poziomem wiedzy. Głównym celem olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 Oczekujemy na dyplomy i upominki, które powinny dotrzeć do laureatów wkrótce – drogą pocztową. W przygotowaniach do II etapu olimpiady inspiracją będzie dla nas patron naszej szkoły – Leonardo da Vinci, który potrafił w genialny sposób łączyć kreatywność z wyzwaniami codzienności. „Gratuluję moim podopiecznym!” – Joanna Gajdzińska.

 

Zwycięzcy Konkursu

 

About Author