ORGANIZATOR:  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.
WARUNKI UCZESTNICTWA: Każdy uczestnik powinien wykonać pracę indywidualną – cykl 3 zdjęć powiązanych ze sobą tematem (w dowolnej technice fotograficznej).

FORMAT PRAC: Praca powinna mieć wymiary 15×21 cm. Prosimy o dostarczenie prac w formie wywołanych zdjęć  na nośniku cyfrowym (pendrive, CD/ DVD).

LICZBA PRAC: Każdą placówkę prosimy o wybranie  max 10 najlepszych cykli zdjęciowych.

KRYTERIA OCENY PRAC:

  1. Ujęcie (realizacja) tematu.
  2. Oryginalność koncepcji.
  3. Walory techniczne/kompozycja.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: do 23 lutego 2018r. – do pedagogów szkolnych – B. Kohlman i Sylwii Matuszewskiej – s. 314 i 314 A.

Na terenie naszej szkoły odbędzie się WYSTAWA WSZYSTKICH PRAC FOTOGRAFICZNYCH, gdzie cała społeczność szkolna będzie miała szansę wybrać 10 najlepszych prac. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „Świat – nie zawsze ładny”

Organizator:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
67 200 GŁOGÓW UL. PERSEUSZA 5

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 

Cele konkursu:

– wspieranie młodzieży w rozwoju ich zainteresowań artystycznych,
– rozwijanie kreatywności,
– upowszechnianie twórczej działalności uczniów.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głogowskiego oraz powiatów ościennych (polkowicki, wschowski).

Każdy uczestnik powinien wykonać pracę indywidualną – cykl 3 zdjęć powiązanych ze sobą tematem (w dowolnej technice fotograficznej).

Kategorie wiekowe:

– kat. gimnazjum,

– kat. szkoły ponadgimnazjalne.

Kryteria oceny prac:

  1. Ujęcie (realizacja) tematu.
  2. Oryginalność koncepcji.
  3. Walory techniczne/kompozycja.

Przewidziano po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii wiekowej oraz specjalne wyróżnienia  jury .

Format prac:

Praca powinna mieć wymiary 15×21 cm. Prosimy o dostarczenie prac w formie wywołanych zdjęć

na nośniku cyfrowym (pendrive, CD/ DVD).

Liczba prac i dane autora:

Każdą placówkę prosimy o wybranie  max 10 najlepszych cykli zdjęciowych.

Prace należy zapakować w kopertę i opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: pieczęć placówki, imię i nazwisko oraz wiek autora -w małej kopercie opatrzonej godłem (godło musi znajdować się również na odwrocie prac), adres placówki (z numerem telefonu), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (telefon).

Prace należy dostarczyć na adres organizatora:  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
ul. Perseusza 5   67-200 Głogów 
     

(z dopiskiem – konkurs)

 

Informacje dodatkowe:

Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Werdykt jury jest niepodważalny.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury.

Ocenie nie będą podlegały prace, które zdaniem jury niosą niewłaściwy przekaz.

Autorzy zdjęć ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zastrzeżenia osób prywatnych, których wizerunek został przedstawiony bez ich zgody.

Dostarczając prace na konkurs uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania oraz publikacji prac bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

Terminy:

  1. Dostarczenia prac: do 7 marca 2018 r.
  2. Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu (marzec) i wręczenia nagród

zostanie przekazana telefonicznie  do sekretariatów szkół lub opiekunów oraz pojawi się na stronie internetowej organizatora czyli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.

About Author