P.B. „MODERNPOL” Czesław Chmielewski w Głogowie zgłasza zapotrzebowanie na pracowników dla absolwentów
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie w zawodach: Technik budownictwa – 1 osoba ORAZ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 3-4 osoby. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście CV oraz listu motywacyjnego do siedziby Firmy: 67-200 Głogów ul. Parafialna 11 ( wejście od podwórka).

 

 

About Author