Po wizycie przedstawicielek Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu chcemy podzielić się  niezwykle cenną informacją. Uczniowie z branży motoryzacyjnej mają okazję na tej uczelni kontynuować szkolną innowację pedagogiczną związaną z recyklingiem. Od bieżącego roku akademickiego realizowany jest na uczelni kierunek/specjalizacja Zarządzanie  odpadami w przemyśle automotive. Kierunek ten powołano ze względu na pilne zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców z branży motoryzacyjnej. 

About Author