„Nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki” – Leonardo da Vinci. 3 września 2018 roku byliśmy  gospodarzami powiatowej inauguracji roku szkolnego.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewa Drozd, reprezentantka Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Zubowskiego- pani Monika Zborowska, pani wizytator Jolanta Małek Kot- przedstawiciel dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, zarząd powiatu głogowskiego : starosta  głogowski-  pan Jarosław Dudkowiak, wicestarosta- pan Wojciech Borecki, członek zarządu-pan Jeremi Hołownia, władze miasta : prezydent Głogowa pan Rafael Rokaszewicz i wiceprezydent pani Bożenia Kowalczykowska, delegacje gmin powiatu głogowskiego, przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu -pani Ewa Pawlak- Osomańska, radni powiatowi i miejscy, pani Naczelnik Wydziału Edukacji -Arletta Haniewicz- Czerwiec, prezesi związków zawodowych: pani Anna Chrzanowska- Kuzyk – przedstawiciel ZNP, pan Ludwik Lehman- przedstawiciel NSZZ Solidarność, pan Tadeusz Kolańczyk- prezes Związku Rzemiosła Polskiego Cech Rzemiosł Różnych, dyrektorzy głogowskich szkół , przedstawiciele PWSZ, byli dyrektorzy ZSSiB, absolwenci, ksiądz kanonik Stanisław Brasse, dyrektorzy  i reprezentanci instytucji, służb mundurowych, przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, jednostek samorządowych, poczty sztandarowe, głogowskie media.

Zebranych serdecznie przywitała pani Sylwia Chodor – dyrektor ZSSiB. Po części oficjalnej zaproszeni Goście uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej przez młodzież pod kierunkiem pań: Anety Sołtys i Beaty Kohlman. W naszych szeregach przywitaliśmy uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieje, że nasza szkoła spełni ich oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwi osiągnięcie kolejnych życiowych sukcesów.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, by rok 2018/2019 przyniósł wiele dobrego.

 

About Author