facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Nabór do projektu w ramach programu ERASMUS +

Informujemy, ze w szkole realizowany jest projekt w ramach programu ERASMUS+. 

Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE  u niemieckiego Partnera. Więcej o projekcie w rozwinięciu. 

 Akcji 1: Mobilność  Edukacyjna

 Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 76 760,00 EURO

W związku z tym,  ogłaszamy nabór do  projektu. Ofertę kierujemy do uczniów klasy II Tc  kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt przewiduje wyjazd 16 uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na 4 tygodniową praktykę zawodową  w terminie od 09.04.2018r. do 04.05.2018r.

Warunkiem przystąpienia do  projektu jest dostarczenie do sekretariatu: Wypełnionej ankiety   rekrutacyjnej do 20.10.2017r.

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:

  1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
  2. ocena z zachowania
  3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział  w imprezach szkolnych ,
  4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
  5. ocena z języka niemieckiego