Jesteśmy jedyną szkołą w Głogowie, w której uczniowie mogą wykonać bezpłatnie Multimedialny Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych. Określa on zdolności umysłowe, kompetencje społeczne, typ temperamentu i przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu. W badaniu dotychczas wzięli udział uczniowie z klas: 1a, 2b, 2c, 1tb, 1td, 3ta, 3tb, 5ta oraz 5tb. Ale to jeszcze nie ostatnie słowo w kwestii tych badań; celem naszej szkolnej doradczyni zawodowej jest objęcie testami wszystkich! uczniów szkoły😊.
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z wynikami i interpretacją kwestionariusza. Zawsze też można odwiedzić gabinet 108 i skonsultować wyniki z doradczynią zawodową.
Dziękujemy zaprzyjaźnionej firmie PROGRA za bezpłatne udostępnienie profesjonalnego narzędzia doradczego- to kopalnia cennej wiedzy😊.

About Author