5

Główne zadania i wykonywanie czynności:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarskie i okładzinowe.

monter_foto

 

Środowisko i charakter pracy:

Praca montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w zależności od miejsca zatrudnienia może się odbywać w zespole lub samodzielnie. Polega na wykonywaniu schematycznych, powtarzających się czynnościach w stałych godzinach pracy. Jest to zawód charakteryzujący się wzrostem liczby zleceń w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych – w tym czasie trzeba się liczyć z pracą zmianową. Większość prac jest wykonywana wewnątrz budynków, wyjątkowo trzeba pracować na zewnątrz oraz na rusztowaniach (na wysokości). Jest to zawód, w którym bardzo częste jest prowadzenie własnej działalności, które wiąże się z dużą konkurencją i częstymi wyjazdami.

 

Warunki kształcenia:

  • Nauka na kierunku trwa 3 lata. Absolwent może podjąć naukę w liceum dla dorosłych począwszy od klasy 2.
  • Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ułatwiający posiadaczom zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.