Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do kandydowania i udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu, która ma na celu m.in. zaktywizowanie młodzieży w działalności publicznej, prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających idee samorządu wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postawy prospołecznej, obywatelskiej. Osoby zainteresowane ubieganiem o mandat radnego do 23 października 2020 r. mogą zgłosić swoją kandydaturę w bibliotece szkolnej (s. 302) u pani Magdaleny Stodulskiej bądź u pani Magdaleny Majerskiej (s. 204). Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Radnym może być uczeń w wieku od 13 do 20 lat, nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, niekarany oraz nie zawieszony w prawach ucznia.

About Author