Dnia 18. lutego 2015 r. w Legnicy uczniowie klasy III a ZSZ: Grochowski Krystian, Gluma Michał, Kubicki Jan brali udział w etapie regionalnym  konkursu pn. “Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015“, organizowanym w ramach projektu systemowego pn. “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II“.

Celem konkursu było:
1) Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów.
2) Podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
3) Rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym, się kształcą.
4) Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami, kształcącymi się w tym samym zawodzie.
5) Rozwijanie umiejętności oczekiwanych u uczniów przez rynek pracy i pracodawców.
6) Inspirowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.
7) Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
8) Motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy zawodowej.
9) Kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych.

Nasi uczniowie zajęli ex-aequo z Zespołem Szkół nr 1 w Lubinie 3 miejsce w obszarze legnickim. Serdecznie gratulujemy!

About Author