Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja 423(V) Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudniaMiędzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Organizatorami imprezy w tym dniu w naszej szkole były panie pedagog – Beata Kohlman i p. Sylwia Matuszewska oraz nauczyciele historii – p. Joanna Pruska i p. Piotr Weryszko.
Na 5 lekcji – odbył się szkolny konkurs wiedzy na temat praw człowieka na sprzęcie Testico pod opieką techniczną – p. I. Pęciaka. Obchody święta rozpoczęły się utworem Czesława Niemena – “Dziwny jest ten świat”. Pani J. Pruska przybliżyła młodzieży zagadnienia praw człowieka, które są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Nauczycielka zachęcała młodzież do udziału – w Maratonie Pisania Listów w obronie praw człowieka, akcji organizowanej przez Amnesty International.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Rafał Danielkiewicz – kl. III TC
II miejsce – Daniel Husar – kl. III TC
III miejsce – Arkadiusz Szałatkiewicz – kl. III TA
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszej imprezie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

About Author