W dniu dzisiejszym na terenie naszej szkoły obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku i corocznie obchodzony jest w dniu 3 grudnia.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła niemal 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów i praw osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

W dniu dzisiejszym, jak i przez cały tydzień będą odbywały się na terenie szkoły prelekcje dotyczące problemów osób niepełnosprawnym a także przekazywane prawidłowe normy zachowań wobec tej grupy społecznej – „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Za przeprowadzenie działań odpowiedzialne są pedagodzy specjalni – Beata Kohlman i Sylwia Matuszewska.

About Author