3

Główne zadania i wykonywanie czynności:

Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia podzespoły pojazdów samochodowych oraz obsługuje je zgodnie z wymaganiami producenta.

 

elektromechanik_foto

Środowisko i charakter pracy:

Mechanik pojazdów samochodowych jest zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, może pracować na wolnym powietrzu. Pracuje indywidualnie lub w małych zespołach, a wykonywane przez niego zadania są nadzorowane przez przełożonych. Mechanik może pracować pod presją czasu i odpowiada materialnie za jakość wykonywanych usług. Pracuje w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w ciągu dnia. Może być narażony na kontakt z substancjami drażniącymi, hałas i drgania.

 

Warunki kształcenia:

  • Nauka na kierunku trwa 3 lata.
  • Absolwent może podjąć naukę w liceum dla dorosłych począwszy od klasy 2.
  • W ramach programu nauczania uczeń ma możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B.

 

Perspektywy zawodowe:

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w fabrykach samochodów, w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych. Może też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.