Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Głogowie (z dn. 30.01.2024r.) z prośbą o przypomnienie uczniom o obowiązkowym stawiennictwie do kwalifikacji wojskowej.

Treść pisma:

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają: mężczyźni urodzeni w 2005r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000- 2004, którzy dotychczas nie stawili się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja będzie prowadzona w dniach od 04.03.2024r. do 27.03.2024r. w budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny – Dz.U. poz. 655, 974 i 1725).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny)”.

About Author