19 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs kwalifikacyjny z obsługi wózków widłowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, które zakończyły się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego. Na podstawie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymali zaświadczenia kwalifikacyjne. Gratulujemy uczestnikom zdobycia uprawnień i zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że w kwietniu rozpoczniemy kolejną rekrutację dla nowej grupy, która rozpocznie kurs w maju 2023 r.

Kurs organizowany jest w ramach projektu „Zawodowiec – dobry fachowiec” o nr RPDS.10.04.01-02-0008/19,  który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

About Author