Od poniedziałku 19.10.2020r. rozpoczynamy pracę w trybie zdalnym. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem pakietu Office 365, aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
Zajęcia praktyczne w GCKZ odbywają się stacjonarnie. Praktyki zawodowe i staże uczniowie u pracodawców również odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Loginy i hasła do Office 365 dostępne są na w e- dzienniku. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa. W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym.

About Author