9 listopada 2017 o godzinię 10:00 w naszej szkole odbyła się II Edycja Konkursu “Wybieram Wybory”, w którym wzięło udział 30-stu uczniów łącznie z klas II Ta i III Tb. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. II edycja konkrusu w całości poświęcona jest wyborom samorządowym. Opiekunowie Joanna Pruska i P. Weryszko

About Author