W związku z przedłużeniem projektu „ Szansa w Zawodowcach” ogłaszamy dodatkowy nabór  na stypendium naukowe dla 3 osób w wysokości 1000 zł miesięcznie w miesiącach marzec- czerwiec. O stypendium naukowe mogą ubiegać się tylko uczniowie, którzy brali udział w projekcie i są nadal uczniami ZSSiB. Kryteria przyznawania stypendium to: wyniki w nauce, przyrost wiedzy uzyskany w ramach uzyskanego wsparcia w projekcie oceniany na podstawie testów kompetencyjnych oraz wielkość dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. Osoby, które wcześniej pobierały stypendium naukowe z tego projektu nie mogą ubiegać się  ponownie.

 

About Author