20. uczniów naszej szkoły (11. z BS1st. i 9. z technikum) otrzymało certyfikat potwierdzający wysoki poziom kompetencji w swoim zawodzie. Na zaproszenie naszej szkolnej doradczyni zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Legnicy przeprowadziło, wśród chętnych uczniów klas programowo kończących naukę w szkole, badanie standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”. Taki certyfikat to nie tylko świadectwo wiedzy i kompetencji, ale przede wszystkim dokument pozwalający wyróżnić się w przyszłości na rynku pracy – gratulujemy.

About Author