Dobry zawód to pewna przyszłość !

 

TECHNIKUM NR 5 W GŁOGOWIE

 

 Technik pojazdów samochodowych

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych jest zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego oraz   w zakładach produkcyjnych.

 

Technik budownictwa

   To atrakcyjny zawód. Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało. Technik budownictwa bierze udział  w projektowaniu obiektów budowlanych, współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych, sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

   Według ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. Technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej: organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji  systemów energetyki odnawialnej, wykonuje konserwacje oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontroluje  prace urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,  sporządza kosztorysy  oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W GŁOGOWIE

 

 Kierowca mechanik   (klasa patronacka ARRA GROUP)

   Kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, prowadzi dokumentację pojazdu i przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych. Ze względu na dużą lukę w zawodzie kierowca mechanik na lokalnym rynku pracy  i zgłaszane zapotrzebowanie pracodawców z branży transportowej istnieje duża szansa natychmiastowego zatrudnienia w  zawodzie.

 

Mechanik pojazdów samochodowych

   Dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny “wypycha” na drogi coraz to nowe rodzaje samochodów. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki,  poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii.  Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę  i naprawę pojazdów samochodowych.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

   Będzie potrafił: sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów, przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego  i elektronicznego pojazdów samochodowych, lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.

 

Murarz – tynkarz

   Wykonuje murowane konstrukcje budowlane, remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, a także zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

To zawód ogólnobudowlany, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

 

 

 

 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
o 3-letnim cyklu kształcenia

 

           ZSSiB oferuje:           

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji ( np. kurs nauki jazdy- dla uczniów wszystkich typów szkół)

W rankingu szkół Nauki Jazdy zajmujemy I miejsce w zdawalności egzaminu praktycznego w Głogowski Ośrodku Egzaminacyjnym!

  • Nabycie umiejętności praktycznych podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ( zapewniamy praktyki)

Uczestniczymy w stażach zagranicznych!

  • Rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych i budowlanych poprzez korzystanie z doświadczeń nauczycieli praktyków i bogatej bazy dydaktycznej szkoły 

Oferujemy:

  • Wycieczki o tematyce samochodowej i budowlanej
  • Możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych w Szkolnym Klubie Sportowym
  • Nabycie wiadomości z zakresu recyklingu

Otrzymaliśmy prestiżowe tytuły: Promotor Ekologii oraz Mecenas Polskiej Ekologii!

 

Bez wątpienia DOBRA SZKOŁA to taka, która pozwoli przygotować Was do zawodu potrzebnego na rynku pracy. DOBRA SZKOŁA wychodzi naprzeciw rynkowi pracy i tworzy nowe kierunki kształcenia.

 

W roku szkolnym 2015/2016 Otrzymaliśmy tytuł „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

 

kierunki3kierunki1

kierunki2

d1d3d2

p1p3

p2