Dobry zawód to pewna przyszłość !

 

TECHNIKUM NR 5 W GŁOGOWIE

 

 Technik pojazdów samochodowych

  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych jest zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego oraz  w zakładach produkcyjnych.

 

Technik budownictwa

   To atrakcyjny zawód. Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało. Technik budownictwa bierze udział  w projektowaniu obiektów budowlanych, współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych, sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

 

Technik budowy dróg
(klasa patronacka Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego)

  Technicy budowy dróg to bardzo poszukiwani pracownicy na współczesnym rynku pracy. Jest to bezpośrednio związane z rozbudową sieci dróg w naszym kraju oraz wzrostem inwestycji w tej dziedzinie. Technik budowy dróg może szukać zatrudnienia w firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty inżynierskie, biurach projektów projektujących drogi i mosty, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony Cywilnej Kraju, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
– Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

   Według ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. Technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej: organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji  systemów energetyki odnawialnej, wykonuje konserwacje oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontroluje  prace urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,  sporządza kosztorysy  oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W GŁOGOWIE

 

 Kierowca mechanik
(klasa patronacka ARRA GROUP)

   Kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, prowadzi dokumentację pojazdu i przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych. Ze względu na dużą lukę w zawodzie kierowca mechanik na lokalnym rynku pracy  i zgłaszane zapotrzebowanie pracodawców z branży transportowej istnieje duża szansa natychmiastowego zatrudnienia w  zawodzie.

 

Mechanik pojazdów samochodowych

   Dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny “wypycha” na drogi coraz to nowe rodzaje samochodów. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki,  poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii.  Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę  i naprawę pojazdów samochodowych.

 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

   Będzie potrafił: sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów, przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego  i elektronicznego pojazdów samochodowych, lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.

 

 

Murarz – tynkarz

   Wykonuje murowane konstrukcje budowlane, remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, a także zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.

 

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

To zawód ogólnobudowlany, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

 

 

 

 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
o 3-letnim cyklu kształcenia

 

           ZSSiB oferuje:           

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji ( np. kurs nauki jazdy- dla uczniów wszystkich typów szkół)

W rankingu szkół Nauki Jazdy zajmujemy I miejsce w zdawalności egzaminu praktycznego w Głogowski Ośrodku Egzaminacyjnym!

  • Nabycie umiejętności praktycznych podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ( zapewniamy praktyki)

Uczestniczymy w stażach zagranicznych!

  • Rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych i budowlanych poprzez korzystanie z doświadczeń nauczycieli praktyków i bogatej bazy dydaktycznej szkoły 

Oferujemy:

  • Wycieczki o tematyce samochodowej i budowlanej
  • Możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych w Szkolnym Klubie Sportowym
  • Nabycie wiadomości z zakresu recyklingu

Otrzymaliśmy prestiżowe tytuły: Promotor Ekologii oraz Mecenas Polskiej Ekologii!

 

Bez wątpienia DOBRA SZKOŁA to taka, która pozwoli przygotować Was do zawodu potrzebnego na rynku pracy. DOBRA SZKOŁA wychodzi naprzeciw rynkowi pracy i tworzy nowe kierunki kształcenia.

 

W roku szkolnym 2015/2016 Otrzymaliśmy tytuł „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

 

kierunki3kierunki1

kierunki2

d1d3d2

p1p3

p2