Młodzieżowe manewry to moment, w którym trzeba było wykazać się odwagą i hartem ducha. To szlachetna rywalizacja, w której młodzież pokazała swoje umiejętności.

W Parku Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze dnia 14 maja o godzinie 10:00 rozpoczęła się IV edycja Młodzieżowych Manewrów Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych.

Otwarcia imprezy dokonała Burmistrz Góry, Pani Irena Krzyszkiewicz w obecności zaproszonych przedstawicieli Organizatorów w tym Komendanta 1-2 Środowiskowego Hufca Pracy w Górze, Pani Zofii Świerszcz oraz Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Górze, Pana Janusza Szendryka; zastępcy Komendanta Straży Pożarnej, Pana Lucjana Sibilaka oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie, Pana Podpułkownika Piotra Mielniczuka.

Po oficjalnym otwarciu manewrów rozpoczęły się konkurencje. Zawody były formą rywalizacji młodzieży w zakresie umiejętności wojskowo- ratowniczo – gaśniczych w trzech kategoriach: szkoła gimnazjalna, szkoła średnia oraz uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy. Do rywalizacji przystąpiło 17 drużyn. Każda z nich składała się z czterech osób. W kategorii szkoły średnie zwyciężyła drużyna Naszej Szkoły w składzie: Dariusz Zomżalski kl. II Tb (kapitan), Michał Szostek kl. I Tc, Norbert Herman i Michał Loch kl. I Ta.

Celem manewrów było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o przysposobieniu obronnym, udzielaniu pierwszej pomocy, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie edukacji dla bezpieczeństwa jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, ale także integracja młodzieży oraz dobra i zabawa.

W tym roku Nasza Szkoła w Manewrach startowała po raz pierwszy, dlatego młodzieży należą się szczególne słowa uznania za wolę walki i zaangażowanie. Konkurencje były bardzo trudne. Młodzież musiała wykazać się umiejętnościami nie tylko z zakresu pierwszej pomocy lecz również umiejętnościami strzeleckimi, z zakresu wojskowości oraz wiedzą pożarniczą. Zadaniami, które postawiono przed uczestnikami było między innymi udzielanie pierwszej pomocy, tor przeszkód, przeprawa, transportowanie rannego na polu walki, strzelanie, rzut granatem, konkurencja strażacka oraz tzw. beczka. Sukces cieszy podwójnie, ponieważ pokonaliśmy dotychczasowych dwukrotnych zwycięzców – drużynę Zespołu Szkół we Wschowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Pani Beata Pawłowicz oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, płk Waldemar Bartłomiejczak.

 

Wyniki zmagań w kategorii szkoła średnia:

I miejsce  Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

II miejsce Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze

III miejsce Zespół Szkół we Wschowie

About Author