Harmonogram egzaminu zawodowego – sesja: styczeń, luty 2020 prezentujemy w rozwinięciu. 

 

 

 

Egzamin zawodowy  – sesja styczeń -luty 2020                 

Data i czas trwania egzaminu Etap/nr sali Kwalifikacja Klasa/ilość osób zdających
         Czwartek

09.01.2020

1300-1600

180min.

 

Praktyczny

s.301

 

B.33 ,,d”

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

     Kl.IVtb

 

Razem 18os.

Czwartek

09.01.2020

1300-1500

120min.

 

Praktyczny

s.314

M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Kl.IVta

Razem 27os.

Czwartek

09.01.2019

900-1200

       180min

 

Praktyczny

s.315

 

                 B.22. ,,d”

Eksploatacja urządzeń                 i  systemów energetyki      

          odnawialnej                            

   

     Kl.IVtc

    Razem           

      22os.

         Piątek

10.01.2019

1000-1100

60min.

 

 

Pisemny

s.301

 

 

 

                M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

      3 os.
                 B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

      3 os.

 

  Razem   6os.

        

        Piątek

10.01.2020

      1200-1300

60min.

 

Pisemny

s.301

 

 

 

B.33 ,,d”

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 Kl. IVtb           

 

       18os.

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych                                    i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

        1os.

Razem 19os.

        Piątek

10.01.2020         1200-1300

60min.

 

Pisemny

s.315

                 B.22. ,,d”

Eksploatacja urządzeń                 i  systemów energetyki      

          odnawialnej                            

 

Kl. IV tc

22 os.

Razem 22os.

        Piątek

10.01.2019

1400-1500

60min.

 

 

 

Pisemny

s.314

 

M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Kl. IV ta  

25 os.

 

 

              B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

        1 os.

 

 

Razem 26os.

Czwartek

16.01.2020

0900-1200

180 min.

Praktyczny

s. 103

               B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

    

Razem 6 os.

 

 

  • Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji               i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2019/2020”.
  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu, 
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków

kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  z dnia 8 lipca 2015 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl /  egzamin zawodowy 2012).

About Author