Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (czerwiec-lipiec 2019) prezentujemy w rozwinięciu.

 

Data i czas trwania egzaminu
Etap/nr sali
Kwalifikacja/ zawód
Klasa/ilość osób zdających
         Wtorek
18.06.2018
1000-1100
         60min.
Pisemny
   s.315
                            
                                 B.21
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 
    24 os.
 
Razem 24 os.
Pisemny
s.314
 
                       M.18 (3a)
Diagnozowanie i naprawa podzespołów                     i zespołów pojazdów samochodowych.
                       B.18
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
30 os.
 
 
6 os.
Razem  36os.
         Wtorek
18.06.2019
1200-1300
     60min.
 
 
 
 
 
Pisemny
s.301
 
 
                          B.06
Wykonywanie robót  malarsko-tapeciarskich
                          B.33
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
                          B.22
 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej                   
                       M.12 (3b)
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych                                    i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 
 6 os.
 
1 os.
 
1 os.
 
13 os.
 
Razem  21os.
 
Pisemny
s.303
                        M.12 (3ta)
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych                                    i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 
29 os.
         Wtorek
18.06.2019
1400-1500
         60min.
Pisemny
s.314
 
 
 
                        B.07
Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.
                         B.30
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
                        M.42 ,,d”
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
13 os.
 
 
18 os.
 
 
2 os.
Razem 33 os.
Poniedziałek
17.06.2019
900-1200
    180min.
 
Praktyczny
   s.315
                                 B.22,,d”
Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki      
                       odnawialnej                            
  4os.
 17.06.2019
1300-1600
    180min
 
Praktyczny
    s.314
                               B.33 ,,d”
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 
  5 os.
17.06.2019
1300-1500
    120min.
Praktyczny
   s.315
 
                              M.42 ,,d”
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
 14 os.
Poniedziałek24.06.2019 
 
 
 
 
 
 
Praktyczny
 
 
Czwartek
27.06.2019
 
Praktyczny
 
 
       Piątek
28.06.2019
900-1200
    180min.
Praktyczny
   s.103
 
                   B.30 ,,dk”
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
10 os.
 
 
Praktyczny
 
   s.309
                   B.30 ,,dk”
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 
11 os.

 

  • Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2018/2019”(nowy egzamin).
  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu, 
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków

kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  z dnia 8 lipca 2015 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / nowy egzamin zawodowy).

About Author