Harmonogram egzaminów poprawkowych prezentujemy w rozwinięciu.

EGZAMINY POPRAWKOWE 

Lp. Przedmiot Sala Dzień/ godz.
1. 1. Fizyka.

 

 

 

210

 

 

27.08.2018

godz. 8.30

2.  

1. Przepisy ruchu drogowego

 

2. Środki transportu

 

3. Urządzenia elektryczne

    i elektroniczne p.s.

 

4. Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych

 

5. Silniki pojazdów samochodowych

 

6. Podstawy konstrukcji maszyn

 

 

117 27.08.2018

godz. 8.30

3. 1. Wychowanie fizyczne 116 27.08.2018

godz. 11.00

4.  

1. Język polski

303 27.08.2018

godz. 11.00

5.  

1. Język niemiecki

 

 

 

204

27.08.2018

godz. 11.00

6. 1. Matematyka 306 28.08.2018

godz. 8.30

7. 1. Język angielski 202 28.08.2018

godz. 8.30

8.  

1. Pracownia samochodowa

 

2. Podstawy elektrotechniki

 

3. Konstrukcja pojazdów

     samochodowych

 

4. Eksploatacja pojazdów     samochodowych

 

 

117 28.08.2018

godz. 8.30

9. 1. Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

 

2. Systemy energetyki odnawialnej

 

3. Przyroda

 

210 28.08.2017

godz. 11.00

About Author