W dniach 6-8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się kongres edukacyjny pt. Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy. W giełdzie szkolnictwa zawodowego w Polsce  i w Niemczech z obszarów (landów) przygranicznych wzięło udział 27-miu wystawców. Naszą szkołę reprezentował Zdzisław Skrzyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych.  

  Podczas kongresu przedstawiono politykę oświatową państwa między innymi w obszarze kształcenia dualnego, praktyk i staży zawodowych, powiązania edukacji zawodowej z regionalnym rynkiem pracy oraz możliwości polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej.

About Author