Pełną parą ruszyliśmy z promocją szkoły. Jak co roku z wielką przyjemnością pojawiamy się w szkołach gimnazjalnych powiatu głogowskiego i okolic, aby zapoznać młodzież z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Liczymy na to, że z wieloma z tych uczniów spotkamy się ponownie 1 września , tym razem w murach naszej szkoły. :)

5 grudnia wręczane były stypendia Prezydenta Miasta Głogowa. Nagrodzone zostały dwie nasze uczennice: Marta Poroszewska z klasy 1 Tc, która otrzymała stypendium za czas nauki w gimnazjum oraz Alicja Denuszek z klasy 3 Tc za osiągnięcia w nauce w klasie drugiej. Obu dziewczętom serdecznie gratulujemy.

Dnia 22 listopada wybrani uczniowie klas budowlanych wraz z opiekunami - panią Alicją Pitułą-Wójciak, panem Jarosławem Cechem oraz panem Piotrem Raczkowskim zwiedzali firmę Rockwool w Cigacicach - producenta skalnej wełny mineralnej.

W dniach 9 - 11.10.2013r. wybrani uczniowie z klas 2 Tc oraz 3 Tc wzięli udział w warsztatach specjalistycznych, podczas których mieli możliwość nauki montowania instalacji grzewczych oraz prac okładzionowo-glazurniczych.

15 października 2013 r. nauczyciele ZSSiB uroczyście celebrowali Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie przygotowali etiudę taneczną zatytułowaną „Co mi w duszy gra”, a także zaprezentowali swoje talenty wokalne.

Podczas Dni Ubezpieczonego młodzież ZSSiB spotkała się z pracownikami głogowskiego ZUS-u.

W ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nasza młodzież wzięła udział w wykładzie zorganizowanym w naszej szkole jak i w PWSZ w Głogowie.

Nasza grupa muzyczna, działająca pod opieką pań pedagog: Sylwii Matuszewskiej i Beaty Kohlman, w składzie: Kacper Grzelak z kl. III B, Dominika Hirzyńska – uczennica kl. II Tc oraz Sebastian Mazur z kl. II Ta zajęła pierwsze miejsce podczas tegorocznych Głogowskich Dni Młodzieży, zorganizowanych dnia 26.09.2013 r. przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.

Dnia 24 września 2013 roku uczniowie ZSSiB wzięli udział w akcji organizowanej przez Hutę Miedzi „Głogów” – „Zdaj krew razem z HDK”. Naszym celem było zdanie krwi dla śmiertelnie chorych dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych uświetniła obecność przedstawicieli Związku Sybiraków Polskich. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w przejmującej lekcji historii opowiedzianej przez pana Stanisława Dwojny, pełniącego funkcję prezesa związku oddziału głogowskiego, pana Aleksandra Szymańskiego, pana Edwarda Kozara oraz panią Elżbietę Rosińską. W sposób rzeczowy, ale z niesłabnącą – mimo upływu lat – nutą wzruszenia w głosie opowiedzieli o przyczynach wywózki na Syberię obywateli Polski, o kolejnych etapach zsyłki, począwszy od lutego 1940 roku, o dramatycznych losach i gehennie tych, którzy skazani zostali na życie w tak ekstremalnie trudnych warunkach bytowych, o ludziach nazywanych dziś „Sybirakami”, na których przeżycia II wojny światowej odcisnęły szczególne piętno. Na koniec pan Szymański wystąpił do młodzieży z apelem, aby podtrzymywała wiedzę o przeżyciach Polaków w czasie II wojny światowej, by nikt nigdy więcej nie musiał doświadczać tragizmu wojny.