Dnia 29 października 2013 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie odbyło się forum zawodoznawcze branży budowlanej pod hasłem „Uczę się od najlepszych”. Jego inicjatorką była Joanna Gajdzińska, która zajmuje się doradztwem zawodowym.

Uczestniczyli w nim zaproszeni prelegenci: przedstawiciele firmy Paroc Polska i Trasko-Inwest oraz goście Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz, przedstawicielka Biura Karier PWSZ w Głogowie Iwona Borejko, 6-osobowe delegacje uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie i 3-osobowe delegacje gimnazjalistów z powiatu głogowskiego, uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ZSSiB w Głogowie.

Formuła spotkania była innowacyjna: ma animować środowisko lokalne, tworzyć sieć współpracy i budować platformę wielostronnego dialogu pomiędzy edukacją a szeroko pojętym biznesem. Spotkanie ma być pierwszym z cyklu planowanych spotkań różnych branż o różnej tematyce.

Uczniowie zapoznali się z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami w branży budowlanej, czyli z tymi zagadnieniami, które są poza możliwością kształcenia na najwyższym i aktualnym poziomie w szkole. Wszyscy uczestnicy spotkania przekonali się, że zaproszone firmy prezentują niespotykany na rynku polskim i europejskim rozmach kreatywności technologicznej i technicznej, która dla naszych uczniów jest niewyobrażalna. Panowie przedstawili prezentacje, w których podzielili się wiedzą na temat realizacji projektów na europejskim poziomie, przedstawili ścieżki rozwoju kariery w branży budowlanej i opisali sposoby samodoskonalenia zawodowego.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej. Główna siedziba  koncernu znajduje się w Finlandii, a zakłady produkcyjne zlokalizowane są w czterech krajach. Ponadto przedstawicielstwa handlowe usytuowane są w 14 krajach europejskich. Firma jest od 1930 r. wiodącym dostawcą izolacji w Finlandii, Szwecji i krajach bałtyckich.

Trasko Inwest to  certyfikowany “LIDER RYNKU 2013″ i” EURO LEADER 2013″ w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa w sektorze budownictwa. Jako generalny wykonawca świadczy usługi na rynku polskim, a także poza granicami kraju (m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi).  Wyspecjalizowana jest w budowie hal stalowych, a także innych obiektów w sektorze budownictwa ogólnego i przemysłowego.

 

 

 

 

About Author