Rozpoczęliśmy drugi tydzień Erasmusowej mobilności w Goetz. Realizujemy kolejne cele projektu miesięcznych praktyk zawodowych dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – NAJLEPSI KREUJĄ GOSPODARKĘ 4.0 POPRZEZ PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH.”

Odwiedziliśmy Feldheim – pierwszą samowystarczalną energetycznie miejscowość      w Niemczech, w 100% opartą na źródłach odnawialnych. Uczestniczyliśmy w ciekawym wykładzie, zwiedziliśmy farmę wiatrową i zapoznaliśmy się z budową wieży wiatrowej. Obie grupy (21 uczniów) zapoznały się z organizacją pracy w Biogazowni w Goetz. Jesteśmy zadowoleni, że wiedzę teoretyczną możemy konfrontować z praktyką; z praktyką wdrażaną z powodzeniem przez liderów odnawialnych źródeł energii w Europie.

About Author