W imieniu wszystkich pracowników szkoły DZIĘKUJEMY Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za życzenia i słodki poczęstunek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 🙂

About Author