Uczniowie posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o stypendium z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie uwzględnia się wniosku wysłanego faxem lub elektronicznie) na adres:

Departament Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, pok. nr 208, I piętro  
od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Więcej informacji o stypendium można znaleźć TUTAJ

 

About Author