8 października 2013 r. przedstawiciele klasy IV Tc pod opieką doradcy zawodowego – Joanny Gajdzińskiej  uczestniczyli w “Dniach Ubezpieczonego”  spotykając się z pracownikami inspektoratu ZUS w Głogowie. W ramach tego spotkania uczniowie w nowoczesnej Sali Obsługi Klienta skorzystali z urzędomatu, dyspensera – elementu systemu kolejkowego oraz niektórzy- za przykładem opiekunki grupy-założyli sobie profil Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jest to nowoczesne  narzędzie wygodnej formy kontaktu z ZUS.

About Author