44 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło 11.04.2017 r. w Dniach Otwartych PWSZ  w Legnicy. Braliśmy udział w wykładach, warsztatach i pokazach dotyczących inżynierii samochodowej, odnawialnych źródeł energii i mikroprocesorów. Niewątpliwą atrakcją tego wyjazdu był instruktaż strzelania z broni pneumatycznej oraz warsztaty kultury japońskiej. Koszty przejazdu na wyższą uczelnię pokrywała PWSZ w Legnicy, co było dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. J. Gajdzińska,  p. S. Matuszewska i p. M. Stachowiak.

About Author