1 grudnia uczniowie ZSSiB w Głogowie uczestniczyli w cyklu warsztatów profilaktycznych “EXIT Tour”.

„W momencie dorastania młody człowiek kształtuje swą tożsamość i kierunek życia. Jest też wtedy bardzo podatny na wpływy z otoczenia (nie tylko na te dobre). Celem EXIT Tour jest wskazywanie możliwych zagrożeń i edukacja młodzieży w kierunku zdrowego stylu życia oraz radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami.”

Program zapoczątkowany został w 2008 roku i realizowany jest w kilku krajach Europejskich, m.in. w Czechach, Estonii, na Słowacji i w Polsce. Prowadzony jest w bardzo przystępny dla młodzieży sposób przez profesjonalistów i pasjonatów.

Dzień rozpoczęliśmy od koncertu. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących agresji, przemocy, rozwiązywania konfliktów, e-tożsamości, uzależnień i handlu ludźmi.  Wszystkie wybrane tematy realizowane były równolegle w kilku salach lekcyjnych. W efekcie, każda klasa mogła skorzystać z 3 realizowanych tematów. Całość zakończona była koncertem zespołu muzycznego towarzyszącemu programowi EXIT Tour.  Uczniowie mieli możliwość usłyszenia historii członków zespołu oraz wziąć udział w dyskusji i grach interaktywnych.

Udział w programie wzięły klasy ITA, ITB, IA, IE, IIA,IIIA, IIIB, IIITB, IVA, IVTB, IVTC i IVTD.

About Author