Nasza szkoła od 7 kwietnia do 25 czerwca 2021 dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Kohlman brała udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń VIII edycja”. Jesteśmy dumni, że po wykonaniu wszystkich 11 zadań przewidzianych regulaminem konkursu, otrzymaliśmy CERTYFIKAT – „KREATYWNA SZKOŁA – TWÓRCZY UCZEŃ”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Organizatorem Konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W realizację zadania zaangażowana była cała społeczność szkolna. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa: S. Chodor, M. Stachowiak, S. Matuszewskiej, M. Stodulskiej J. Paterczyk, A. Sołtys i T. Cierniaka a także L. Malicy, I. Pęciaka, Z. Justa, R. Pielecha, P. Raczkowskiego, Z. Skrzyńskiego, M. Kanigowskiego, Z. Kotwicy i M. Suskiego. Koordynatorem konkursu była B. Kohlman. Relacja z naszych przedsięwzięć była systematycznie przekazywana na stronie internetowej szkoły i Facebooku

About Author