7. edycja konkursu „Zawodowe Drogowskazy” pod Honorowym Patronatem Starosty Głogowskiego i Prezydenta Miasta Głogowa została już podsumowana!
W dniu dzisiejszym Kapituła Konkursowa uhonorowała:
🥇I msc. Maksymiliana Pajdzika ze SP nr 11,
🥈II msc. Natalię Grzebytę ze SP nr 3,
🥉III msc Dominika Piątka ze SP w Jerzmanowej,
dwoma wyróżnieniami ex-aequo:
🏅Dominikę Grzelak ze SP nr 6 i 🏅Igora Kwapisińskiego ze SP w Serbach.
Novum w naszym konkursie to dwie Nagrody Dyrektora ZSSiB w Głogowie, które przyznano: 🏅Kacprowi Kazimierczakowi ze SP w Serbach i 🏅Hubertowi Czwojdzińskiemu ze SP nr 2 w Głogowie.
Składamy serdeczne podziękowania patronom konkursu i jego mecenasom: Staroście Głogowskiemu, Prezydentowi Miasta Głogowa, Prezesowi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Nowoczesnemu Doradztwu Zawodowemu w SP oraz Multikino w Głogowie.
Naszą galę uświetniła wystąpieniem pani Viktoriia Khyzhniak z Krajowego Centrum Europass & Euroguidance i Krajowego Zespół Ekspertów do spraw Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET w Warszawie. Pani ekspert przeprowadziła wartościowe warsztaty Europass dla uczniów klasy 7b ze SP nr 11 w Głogowie.
I tak już od 2015r. w ZSSiB jest zawodoznawczo, inspirująco oraz emocjonująco. A dopisywały tylko pozytywne emocje, ponieważ każdy z uczestników otrzymał upominek od naszych sponsorów. Bardzo dziękujemy mecenasom, uczestnikom, opiekunom prac za zaangażowanie w ten ważny dla szkoły zawodowej konkurs.
Inicjatorką konkursu od 2015 roku jest nasza szkolna doradczyni zawodowa – Joanna Gajdzińska, która przy kryterialnej ocenie prac konkursowych współpracuje z panią Julitą Paterczyk – nauczycielką biznesu i zarządzania.

About Author