10 lutego 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

22 stycznia 1863r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Bezpośrednią przyczyną powstania była branka – nadzwyczajny pobór do wojska carskiego, przeprowadzony niespodziewanie, by przeciwdziałać wybuchowi powstania w Królestwie Polskim.

By upamiętnić największy zryw niepodległościowy w XIX wieku w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie zorganizowano patriotyczny apel. Uroczystość przygotowali uczniowie z klas 1Ta, 1b, 1e, 3Tb oraz 4Tc współpracując z nauczycielami historii: panią Joanną Pruską oraz panem Piotrem Weryszko.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom biorącym udział w apelu.

About Author