Spotkanie uczniów klasy 5tb z przedstawicielami Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaowocowało zapoznaniem z warunkami rekrutacji na kierunki: logistyka, transport, budownictwo i zarządzanie. Oferta uczelni wyższej jest bogata i bardzo ciekawa; dziękujemy.

About Author