Dzień drugi XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023 rozpoczęliśmy od wizyty przedszkolaków z grupy Kotki z Przedszkola Publicznego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie . Pan Piotr Raczkowski przygotował dla nich warsztaty murarskie “Buduj z nami”, w których mali budowniczowie „jak na prawdziwej budowie” rozrabiali zaprawę murarską, potem nakładali ją kielnią na cegły i wybudowali swoje wymarzone domy, zamki, twierdze czy labirynty.

Pan Maciej Suski zorganizował dla uczniów klasy IVTa wykład i pokaz dotyczący historii polskiej motoryzacji. Po wykładzie odbył się konkurs wiedzy o motoryzacji. Lauratem I miejsca został Olaf Szczepaniak, II miejsce zdobył Kacper Samorek, natomiast III miejsce zajął Bartosz Zimny. Serdecznie gratulujemy!

W sali gimnastycznej odbyły się zajęcia: “Nauczanie wybranych elementów wojskowego systemu walki. Zabawa z oporem własnego ciała” poprowadzone przez ppłk dr Mirosława Meńkarskiego żołnierza zawodowego, starszego wykładowcę Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W zającach uczestniczyli uczniowie z klasy Ic.

Szkolnym Koordynatorem DFN jest pani Beata Kohlman.

Dziękujemy wszystkim realizatorem i uczestnikom za zaangażowanie!

About Author