Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Głogowie Pan Stanisław Kloc. Był dyrektorem ZSB w Głogowie w latach 1990 – 2003.
Z wielkim oddaniem poświęcał się sprawom młodzieży i szkoły, pozostawił po sobie wspomnienie osoby dobrej, życzliwej i wrażliwej na problemy innych ludzi. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Rodzinie i Bliskim zmarłego składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Absolwenci oraz cała Społeczność ZSSiB.

About Author