Powiat Głogowski otrzymał w roku 2022 na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł. Łączna wartość zadania – 20 000,00 zł.

 

Zadanie jest realizowane w następujących jednostkach oświatowych:

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Głogowie, ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów,
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Głogowie, ul. Piastowska 2A, 67-200 Głogów.

 

About Author