Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych w naszym kraju. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. W tym celu zachęcamy do zapoznania się z wyjątkową lekcją historii przygotowaną przez ucznia klasy 2 Tc – Szymona Henkela pod kierownictwem nauczyciela historii – pana Piotra Weryszko (linki w rozwinięciu).

 

WSTĘP: https://zssglogowhgpl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/shenkel_zssglogowhgpl_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFAB6F823-26EE-43D3-B61A-488ACC40E87B%7D&file=S%C5%82owo%20wst%C4%99pu.docx&action=default&mobileredirect=true

 

RYS HISTORYCZNY: https://zssglogowhgpl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/shenkel_zssglogowhgpl_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8A7E5C91-A31E-4667-8FD9-64D3868FEA67%7D&file=Rys%20historyczny.docx&action=default&mobileredirect=true

 

KALENDARIUM: https://zssglogowhgpl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/shenkel_zssglogowhgpl_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B84BB2661-FF01-4C7D-94B7-28F09DECF787%7D&file=Kalendarium%20-%20odzyskanie%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.docx&action=default&mobileredirect=true

 

GALERIA: https://zssglogowhgpl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/shenkel_zssglogowhgpl_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5FDAA9B9-5FF8-40CC-B869-FD6C376CA0F2%7D&file=Galeria%20-%20drogi%20ku%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.rtf&action=default

 

 

About Author