Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Łojko- Krzyszkiewicz
naszej serdecznej Koleżanki i wspaniałej Nauczycielki. Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół , wdzięcznych słuchaczy, nauczycieli i pracowników ZSSiB. Pogrążeni w głębokim smutku -dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głogowie.

About Author